Hva koster det å spille håndball?

Medlemskap
Alle våre spillere og trenere må være medlemmer av B&Y. Den sørger for at spilleren er forsikret gjennom oss og er et viktig bidrag for at laget skal kunne drive sine aktiviteter.
Medlemskapet koster kr 300,- for enkelt-medlem, og kr 500,- for familiemedlemsskap.

I 2015 kom det et nytt opplegg for betaling av medlemskap. Gå inn i Min idrett og registrer/rediger ditt medlemskap. (https://minidrett.nif.no).
Bruksanvisning finner du her.


Treningsavgift
I tillegg til medlemskap i B&Y, skal det betales en treningsavgift.


For 10 års-lag er treningsavgift på kr. 1200,- pr. sesong.
For 12 års-lag er treningsavgift på kr. 1 600,- pr. sesong.
For 14-18 års-lag er treningsavgift på kr. 1 700,- pr. sesong.

Vi har 50 % søskenmoderasjon. Det vil si at yngre søsken betaler kun 50 %.
Trenere og styret betaler ikke for sine barn. Treningsavgiften blir fakturert via minidrett.no.

Treningsavgift inkluderer påmelding, halleie, dommere, førstehjelpsutstyr, drakter, buss/overnatting seriekamper Brønnøysund/Sømna.

Håndball-lisens
Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år.
Eldre spillere må ha lisens fra sesongstart. Trener og foreldrekontakt vil kunne gi mer info om dette.

Du kan lese mer om forsikringene på www.handball.no.