Foreldrekontakt

Våre trenere legger ned en betydelig innsats for laget sitt i form av planlegging og gjennomføring av treninger samt gjennomføring av kamper og turneringer. Det er vi utrolig takknemlige for.

Det blir fort sånn at treneren organiserer det meste. Han/hun er jo alltid der… For at lagene skal ha utvikling er vi først og fremst avhengig av en engasjert trener, men vedkommende kan ikke gjøre alt alene. Da brenner vi lyset i begge ender.

For at laget skal fungere optimalt er vi avhengig av engasjerte foreldre. En god foreldrekontakt er viktig for å skape et godt lag. Vi mener at trenere skal konsentrere seg om trening, og at andre foreldre tar seg av det administrative.

Hvilke oppgaver har en foreldrekontakt
I Bossmo & Ytteren håndball skal alle lag ha minst en foreldrekontakt. Mange er usikker på hva dette innebærer og vegrer seg kanskje for å ta en slik rolle.
Vi har laget noen punkter som vi mener er foreldrekontaktens rolle:
 • Skal være lagets koordinator.
 • Være bindeleddet mellom trener, foreldrene og styret.
 • Skal ha tett dialog med trenerne.
 • Sørger for oppdaterte spillelister.
 • Administrer evt. loddsalg for laget eller andre oppgaver gitt til laget.
 • Organiserer/koordinerer skyss på bortekamper.
 • Organisere/koordinere laget v/turnering
  - motta penger til mat for spillerne
  - sørge for at det blir kjøpt tørrmat
  - sørge for at noen er reiseleder
 • Sende ut informasjon til foreldrene
 • Ved arrangement i Ranahallen og ditt lag har ansvaret
  - sørge for at foreldre fra ditt lag fyller roller i sekretariat/billettsalg

Det er en fordel om man kan være innom treningene av og til. Sammenlignet med det å være trener er arbeidsmengden for en foreldrekontakt minimal, men utrolig viktig!

Kontaktperson for foreldrekontakter
Foreldrekontaktene får nå en kontaktperson inn mot styret. Tove Sundqvist stiller som kontaktperson, og kan nås på mail: tovebeate@online.no